VELKOMMEN!

Hedersbevisninger

 

Det Gyldne Ratt
Foreningens orden tildeles medlemmer som har gjort seg særlig fortjent ved arbeide for foreningen eller sjømannsstanden.

Ludvig Halstensen 12.11.1948
Johan M. Holst 23.04.1949
Karl Bruusgaard 22.01.1950
C K. Christophersen 22.01.1950
Erik Bache 23.11.1951

Rolf Ratus Christophersen 23.11.1951
Joachim Chr. Koldrup Jr. 27.11.1953
O. Fridhjof  Hermansen 22.01.1954
Andreas Grønneberg 19.01.1957
Jens Halvor Gullichsen 28.01.1966
Øyvind Østensen 27.01.1967
Erling Hansen 23.01.1970
Frode Morland 23.01.1970
Broder H. Ramberg 26.01.1973

Odd Kaare Svensson 26.01.1973
Gustav Jacobsen Myhre 24.11.1973
Henry Gustav Jakobsen 23.01.1981
Reidar Lyngaas 29.01.1982
Olav Andresen 29.01.1982
Thorolf Moen 28.01.1983
Alf Bjarne Justad 25.01.1985
Sigurd Bruusgaard 25.01.1985
Kjell Ullhaug 14.02.1986

Kurt Hveding 26.02.1988
Moritz Askildt 25.02.1994
Odd Mæhlum 24.11.1995
Odd Harald Nålby 16.02.1996
Arne Ove Bøe 18.02.2000
Terje Hegstad 17.11.2000
Kjell Opdal 22.02.2002
Lars-Erik Aasheim 21.02.2003
Rolf Einar Opsahl 22.11.2003
Tormod Lia 24.11.2006
Frode Gross 29.02.2008
Jørn Harald Thomesen 20.11.2009
Johan Nilssen 29.10.2010
Per Edvardsen 23.11.2012
Svein H. Øverby 22.11.2013
Aase Liv Tellefsen 28.11.2014
Georg Ugland 24.11.2017
Trond Evju 23.2.2018
Ragnar Andersen 23.2.2018
Bent Erik Svendsen 22.2.2019
Per Hagen 22.2.2019
Thorstein Auvi 29.11.2019
Stig Nesle 26.11.2021
Hanne Marie Bratland 24.11.2023
Knut Røed 24.11.2023

 

 

Hederstegnet
Hederstegnet tildeles medlemmer som har arbeidet aktivt innen foreningen eller til foreningens gagn, samt til personer, som uten å være medlem, har arbeidet i foreningens ånd.

Kurt Hveding 26.01.1973
Johan Nilssen 03.10.1980
Tor Hansen 29.01.1982
Moritz Askildt 26.02.1988
Arne Ove Bøe 14.02.1992
Odd Harald Nålby 27.11.1993
Carl Bernhard Hestman 17.02.1995
Terje Hegstad 17.02.1995
Lars-Erik Aasheim 16.02.1996
Jørn Harald Thomesen 26.02.1999
Rolf Einar Opsahl 26.02.1999
Ragnar Andersen 26.02.1999
Per Hagen 18.02.2000
Erik Bache Steen 18.02.2000
Tormod Lia 21.02.2003
Rolf Pedersen 21.02.2003
Roger Olav Borgen 01.02.2004
Anne Marie Hjerde 20.02.2004
Frode Gross 24.02.2006
Svein H. Øverby 24.02.2006
Per Edvardsen 23.02.2007
Olav Bjørklund 28.11.2008
Aase Liv Tellefsen 20.11.2009
Trond Evju 20.11.2009
Marit Vik  20.11.2009
Einar Olsen 23.11.2012
Bent-Erik Svendsen 23.11.2012
Finn Lund 29.11.2013
Georg Ugland 28.11.2014
Peter Holst 28.11.2014
Archie Nilsen 28.11.2014
Carl Magne Hansen 28.11.2014
Hanne Marie Bratland 29.04.2016
Arild Mathisen 29.04.2016
Stig Nesle 27.01.2017
Svein Stubberud 27.01.2017
Knut Røed 27.01.2017
Thorstein Auvi 27.01.2017
Svein Lumkjær Andersen 27.01.2017
Grethe Rojahn 25.01.2019
Bente Røed 25.01.2019
Torunn Auvi 25.01.2019
Dag Teigland 25.01.2019
Bent Martin Jahre 24.01.2020
Kjell Wike Pettersen 29.04.2022
Tom Erland Kristiansen 24.02.2023
Arild Nilsen 24.02.2023
Børre Eilif Nilsen 24.02.2023

 

 


Utnevnelse til Kommandør av "Det Gyldne Ratt" og overrekkelse av orden med tilhørende diplom skjer i høytidelige former på ordenens høytids- og promosjonsdag, som finner sted enten på vår stiftelsesdag, den 23. november eller på den årlige generalforsamling.

Det er en selvsagt ting at Kong Neptun foretar et visitas ved disse høytidelighetene.

Kastet anker

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

DRAMMEN SJØMANNSFORENING    
Postboks 2391 Strømsø         
3003 Drammen

E-post: post@drammen-sjomannsforening.no

Webdesign ©2022 av Web Norge