VELKOMMEN!


Per Ingar Hagen

Skipsreder Per Ingar Hagen kastet anker 25. januar 2024, 86½ år gammel.
Med Per sin bortgang sitter hans familie igjen med et smertelig tap.
Drammen sjømannsforening har mistet et meget aktet, avholdt og et trofast medlem.
Per var en person som tok vare på sin familie, sammen med sin hustru gjennom 67 år Bjørg Turid.
Han var sine barnebarn, og oldebarn deres kjære AFF.
For sine venner og kamerater var han en trofast venn.
Han hadde alltid en ledig plass i sin Geländewagen til å sitte på til foreningens spise og kaffe møter.
Per var vennligheten selv, og hadde alltid noen gode historier på lager, med en hukommelse som var enorm.
Per ble medlem i Drammen sjømannsforening 1.11.1989
Per fikk foreningens hederstegn i 2000 og det Gyldne Ratt i 2019 for sin innsats for sjømannsforeningen, og i 2022 ble han æresmedlem.
Per Hagen har sin egen avdeling i utstillingen som er i Maritim storstue skur1, med maritime gjenstander og malerier.

Per, vi lyser fred over ditt minne.

 

 

 

Roum
Dag Arne Roum

Vår kjære og populære "sjømannsprest", Dag Arne Roum, kastet anker tirsdag 4. juni 2019. Han omkom i en tragisk kanovelt i Numedalslågen.
Dag Arne ble medlem i Drammen Sjømannsforening i 2010 og rakk i nesten 10 år å være "vår sjømannsprest".
Han var kjent som den folkekjære presten, og i vår sjømannsforening bidro han flere ganger med å sette oss i den rette julestemningen ved årets Møljeaften. Han var dessuten ofte på våre Spisemøter, og var alltid en god samtalepartner.  Den omgjengelige presten hadde en helt egen evne til å møte andre mennesker, og han hadde et stort engasjement for kloden vi lever på. Han kunne godt ta seg et glass øl, hadde et bredt og omfattende engasjement og gikk inn i oppgaver med stor lyst og energi. Han ville gjøre en innsats, og gjorde det. Latteren var heller aldri langt unna og folk trivdes i hans nærvær.
Etter utdannelse som teolog ved Misjonsselskapet bodde han 4 år med familien i et avsides sted på Madagaskar. Etter dette jobbet han i Kirkens Nødhjelp og han var også i flere år inspektør på Danvik Folkehøyskole. I prestetjenesten var han innom Frogner menighet i Oslo, før noen år i Sandnessjøen. Han avsluttet som sogneprest i Strømsgodset menighet i 2013 etter over 10 år der.
Dag Arne var sterkt engasjert i miljø og klima noe som førte ham inn i politikken og MDG. Da han opp gjennom årene snakket om den ene klimakatastrofen etter den andre, pleide han å si "at folk kommer til å skjønne dette snart" og "jeg kan ikke skjønne annet enn at folk kommer til å ta klimaet på alvor og begynne å stemme MDG etter hvert". Han var også engasjert i Besteforeldrenes Klimaaksjon, og holdt ofte foredrag om nettopp våre klimautfordringer. Han kunne imidlertid også mye om Per Sivles liv, og likte virkelig å formidle hans historie.
Mange av våre medlemmer kjente ham godt, og Drammen Sjømannsforening stilte med fanen vår med flaggvakter ved kisten hans i en fullsatt Strøms kirke 18. juni.
Vi takker for den tiden vi har hatt sammen og retter vår medfølelse til familien.
Vi savner deg, Dag Arne, og lyser fred over ditt minne!Moritz 41
Moritz Askildt

Vårt æresmedlem Moritz Askildt kastet anker 17. mai 2019 etter en tids sykdom. Han ble 79 år gammel. Med Moritz sin bortgang sitter familien igjen med et stort tap og savn, og Drammen Sjømannsforening har mistet et meget aktet og avholdt æresmedlem.
Moritz meldte seg inn i Drammen Sjømannsforening i 1983. Med sin allsidige bakgrunn fra Sjøforsvaret og sin interesse for den maritime næringen generelt og navigasjon spesielt, ble han et aktivt og engasjert medlem. Særlig var han opptatt av å ta vare på vår maritime historie. Han engasjerte seg i Krigsseilernes sak og var en pådriver for å etablere Sjøfolkenes Minnedag. Med sin bakgrunn og sitt engasjement var det naturlig at Moritz fikk flere verv og raskt kom inn i foreningens styre.  Han var foreningens formann i periodene 1990 – 2004, og 2006 – 2007. For sin innsats for Drammen Sjømannsforening ble Moritz tildelt foreningens hederstegn i 1988, han ble utnevnt til kommandør av Det Gyldne Ratt i 1994 og han ble utnevnt til Æresmedlem i 2004.
Til tross for sin sykdom var Moritz et aktivt medlem til det siste. Han var opptatt av å ivareta foreningens lange tradisjoner og at den maritime «style» ble opprettholdt. Han stilte normalt alltid opp på foreningens spisemøter og andre arrangementer, og vi hadde gleden av å være sammen med ham senest på spisemøtet i slutten av april der det til hans tilfredshet ble servert erter, kjøtt og flesk.
Vi takker for alt Moritz har gjort for foreningen og for den tid vi fikk sammen og retter vår medfølelse til Else og øvrige familie.
Vi lyser fred over Moritz sitt minne.
Rolf Einar
Rolf Einar Opsahl

Rolf Einar Opsahl kastet anker 7. november 2018. Han ble 81 år gammel. Med Rolf Einars bortgang sitter hans kone May igjen med et stort tap, og Drammen Sjømannsforening har mistet et meget aktivt og aktet Æresmedlem.
Rolf Einar har vært medlem i Drammen Sjømannsforening siden 1995. Han engasjerte seg tidlig i foreningens aktiviteter og fikk raskt ansvar for alt som omfattet forpleining og servering under foreningens arrangementer. Han påtok seg disse oppgavene med stort alvor og sørget alltid for å holde orden i økonomien og for at foreningens eiendeler ble oppbevart på en trygg måte. 
Rolf Einar hadde stor arbeidskapasitet og tok gjerne på seg nye oppgaver. Han har i perioder vært styremedlem, og var til det siste leder for valgkomiteen. For sitt arbeide, sin store vilje til alltid å gjøre det beste for foreningen samt sitt gode humør, fikk han foreningens Hederstegn i 1999, og ble senere tildelt «Det Gyldne Ratt» i 2003. I 2014 ble han utnevnt til Æresmedlem.
Rolf Einar vil bli husket for sitt gode humør, sin omsorgsfulle væremåte og for sin evne til å få andre til å trives. Han deltok på foreningens arrangementer til det siste, og fremhevet ofte hvor stor pris han satte på medlemskapet i Drammen Sjømannsforening. 
Foreningen har mistet et aktet og avholdt Æresmedlem.
Vi takker for alt Rolf Einar har gjort for foreningen og for den tid vi fikk sammen og retter vår medfølelse til May og øvrige familie.
Vi lyser fred over Rolf Einars minne.


Terje Hegstad
Terje Hegstad

Statslos Terje Hegstad kastet anker 1. februar 2017 etter lengre tids sykdom. Med Terjes bortgang sitter familien igjen med et stort tap og savn, og Drammen Sjømannsforening har mistet et meget aktet og avholdt medlem.
Terje gikk tidlig til sjøs, og begynte å seile hos Fred Olsen & Co i 1961. Han tok 2. styrmannseksamen i 1965, bare 20 år gammel. Skipsførereksamen tok han i 1969. Terje seilte på flere av Fred Olsen´s skip i forskjellige ledende stillinger frem til 1981.
I 1981 gikk han over til Losvesenet, og ble i juni 1982 ansatt som Los i Kystverket 1. Distrikt ved Drøbak losstasjon. Terje hadde lossertifikat fra Oslo til Halden og fra Oslo til Grenland med alle mellomliggende byer og industristeder. Han var ansatt i losvesenet til han gikk av med pensjon ved fylte 65 år i 2010.
Terje ble medlem av Drammen Sjømannsforening den 6. april 1984. Han deltok aktivt i foreningens arbeide og hadde i årenes løp flere verv. Han var blant annet viseformann i 17 år. Han var også den som startet Sjøfolkenes Minnedag på Østlandet, et arrangement som gjentas hvert år og som går på rundgang blant sjømannsforeningene på Østlandet. Terje orket ikke selv å delta på arrangementet i fjor, men han ble sterkt savnet og etterspurt av de andre deltakerne. For sin innsats i sjømannsforeningen ble han tildelt Drammen Sjømannsforenings Hederstegn i 1995, og han ble utnevnt til Kommandør av det Gyldne Ratt i 2000.
Drammen Sjømannsforening har mistet et aktet medlem. Vi takker deg hjertelig for det du har gjort for foreningen og den tid vi fikk sammen, og retter vår medfølelse til din familie.
Terje vi lyser fred over ditt minne.


Knut Knudsen - justert
Knut Knutsen 

Knut kastet anker i Ratzeburg, Tyskland den 14. august 2015.
Han var da ute på en lenge planlagt reise sammen med en god seiler-venn. Gjennom hele vinteren hadde de studert kart, forberedt seg og gledet seg. Til tross for sin alder på 87 år var han fast bestemt på å gjennomføre reisen som skulle ta de to eventyrlystne herrer gjennom kanalene i Europa og til Middelhavet. Dessverre endte turen for Knut i Ratzeburg i Tyskland etter at han der ble innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt og en infeksjon. Han fikk imidlertid muligheten til å realisere deler av en av sine store drømmer før han gikk bort.
Knut levde et aktivt liv der mye var tilknyttet sjøen. Han utdannet seg til ingeniør og hadde ledende stillinger innenfor papir-industrien, og senere innen olje-bransjen. De siste jobbene førte til flere års opphold i Saudi-Arabia og Spania. Han var familiekjær og hadde en trygg havn i sin kone, Karin, og barna Tove, Anne Grethe, Jon og Helle. Etter hvert ble det også flere barnebarn og oldebarn som han satte stor pris på. Dessverre ble Knut enkemann i 2010 og han flyttet i en mindre leilighet der det var enklere å greie seg alene.
Ved siden av arbeidet og familieliv var Knut en sjøens mann. I tillegg til egne båter som han trivdes godt med å bygge og vedlikeholde, var han aktivt med i ledelsen i Sjøheimevernet i Horten i mange år, og senere en av lederne i veteranforeningen ”Sjøløven” der han jobbet aktivt for bevaring av Marinens utrangerte MTB’er.
Knut var et meget avholdt medlem i Drammen Sjømannsforening. Han meldte seg inn i 1998, og har trofast deltatt på foreningens møter og aktiviteter siden det. Knut var kunnskapsrik innen mange fag, og særlig det som hadde med marine og sjøfart å gjøre. Det var derfor alltid interessant å være sammen med Knut og høre på hans mange fortellinger.
Knut ble bisatt fra Strømsgodset kirke den 31. august 2015.
Foreningen har mistet et aktet og avholdt medlem. Vi takker deg for den tid vi fikk være sammen og retter vår medfølelse til din familie.
Knut, vi lyser fred over ditt minne.

Anne Marie Hjerde
Anne Marie Hjerde
Skipsfører Anne Marie Hjerde kastet anker 21. april 2015. etter et kort sykehusopphold.
Med Anne Maries bortgang sitter familien igjen med et stort tap og savn.
Anne Marie begynte som dekksjente i Henie/Onstads rederi på 60-tallet.
Hun fikk 2. kl. styrmanns sertifikat 1972, deretter 1. kl. sertifikat i 1974 og skipsfører sertifikat 1981. Hun ble med det Norges første kvinnelige skipsfører.
Anne Marie giftet seg på ny i 1984 med Reidar som var maskin chief på samme skip.
Hun seilte vekselsvis som overstyrmann og kaptein i til sammen 4 år.
Anne Marie og Reidar gikk i land og flyttet til Oslo hvor Anne Marie ble operasjonssjef i to shipping firmaer. Sent på 90-tallet sluttet hun, mett av sjø og shipping.
Anne Marie og Reidar flytter med hund til Drammen i 1997, hvor Anne Maries datter fra første ekteskap bodde.
Anne Marie og Reidar melder seg inn i Drammen Sjømansforening i 2000, Anne Marie blir foreningens sekretær fra 2002 til 2004, og fikk foreningens hederstegn i 2004.
Etter noen år i Drammen flytter Anne Marie og Reidar til Sverige, hvor de hadde forelsket seg i et Torp ved Venaren. Det ble mange turer fra Sverige til Drammen for å besøke datter og barnebarn, og delta på møter i Drammen Sjømannsforening.
Foreningen har mistet et aktet og avholdt medlem. Vi takker deg for den tid vi fikk være sammen og retter vår medfølelse til din familie, Anne Marie vi lyser fred over ditt minne.Kurt Hveding
Vårt Æresmedlem Kurt Hveding kastet anker6. mars, han ble 87 år gammel.
Med Kurts bortgang sitter hans familie igjen med et smertelig tap, og Drammen
Sjømannsforening har mistet et meget aktet, og
avholdt Æresmedlem.

Kurt ble medlem av Drammen Sjømannsforening 14. oktober 1963.  
Han var foreningens formann fra 1984 til 1989 og fikk 26. januar1973 foreningens Hederstegn, og ble
tildelt foreningens Gyldene Ratt 26. februar 1988.
På generalforsamlingen 18. februar 2000 ble han tildelt Æresmedlemskap i foreningen. Kurt tok sin navigatørutdannelse ved Haugesund sjømannsskole, senere los utdannelse for strekningen svenskegrensen til Trondheim, samt vestlandsfjordene.
Kurt var opphavsmannen til at Kystverket malte alle fyrlyktene langs kysten med oransje hatt. Dette for at lyktene bedre kunne observeres mot hvit snø om vinteren.
Kurt og Bjørg flytter fra Haugesund til Drammen 1962, først til Hauges gate, og senere kjøpte
en enebolig i Kleivene.
Bjørg, barna og familien betydde alt for Kurt, så ofte det var mulig tilbrakte han alle ferier med familien på hytta «Legro» på Bokn, hvor han hadde tilbrakte sin barndom.
Bokn ble Kurts fristed, så snart det ble en anledning, reise han til Vestlandet.
Foruten Sjømannsforeningen var Kurt også aktiv i Frimurerlogen.
Drammen Sjømannsforening har mistet et aktet Æresmedlem. Vi takker deg hjertelig Kurt
for den tid vi fikk sammen og retter vår medfølelse til din familie.

Kurt vi lyser fred over ditt minne.
Arne Ove Boe
Arne Ove Bøe kastet anker 5. mars, han ble 85 år gammel. Med Arnes bortgang sitter hans familie igjen med et smertelig tap, og Drammen Sjømannsforening har mistet et meget aktet, avholdt og trofast medlem. Arne ble medlem av Drammen Sjømannsforening 11. desember 1953 og var da det medlem med lengst medlemskap. Han var foreningens revisor i mange år, og fikk 14. februar foreningens Hederstegn, Han ble tildelt foreningens Gyldene Ratt 18. februar 2000.
Hans bestefar fortalte ham som 23 åring at det var viktig å bli medlem St. Olavs klubb og Drammen Sjømannsforening. Han hadde da fått jobb i firmaet Pehrson & Wessel, et firma han arbeidet i hele sitt yrkesaktive liv. Han var en kjærlig familiemann, og han tilbrakte mye av tiden sammen med Berit og familien på hytta ved Sandvannseter. Berit og Arne var samboere i 20 år, til de giftet seg på Arnes 80 års dag. Arne hadde mange interesser, det var musikkens venner, vinklubben, St. Olavs klubb, Sjømannsforeningen. Arne var også en ivrig golfspiller, og fikk «Hole in one» på Kjekstad golfbane.
Foreningen har mistet et aktet medlem. Vi takker deg hjertelig for den tid vi fikk sammen og retter vår medfølelse til din familie. Arne vi lyser fred over ditt minne.

                  


 

Roger Borgen

Roger Olav Borgen kastet anker 18. februar 2015
ett
e
r en lang sykdomsperiode, han var ved godt humør, selv om han viste det gikk mot slutten av livet.Med Rogers bortgang sitter familien igjen med et smertelig tap, og Drammen Sjømannsforening har mistet et avholdt medlem. Roger ble medlem i Drammen Sjømannsforening i 1990, og satt i foreningens styre fra 1996 til 2002. Han fikk tildelt foreningens hederstegn februar 2004. Roger vokste opp i Vika sammen med sine to brødre, hvorfra han kunne se skipene ble bygget ved Aker Mek., så ønsket om å bli sjømann kom tidlig. Roger tok hyre som ung gutt og reiste ut i maskin, noen år senere tok han maskinistskolene og seilte ute i handelsflåten tilsammen i 30 år. Han ble senere landkrabbe og jobbet i 20 år ved Sundland papirfabrikk, til han gikk av med pensjon. Hver sommer tilbrakte han sammen med samboeren Anne Kari på Homannsberget camping, men noen ganger tok reiselysten over, og da tok han turen til Syd Afrika, hvor han hadde familie. Roger vi takker deg for den tid vi fikk sammen, og retter vår medfølelse til dine etterlatte.
Roger vi lyser fred over ditt minne.

Finn Lund web

Finn (Tommy) Lund gikk tragisk bort den 2. oktober.
Med Tommys bortgang sitter hans familie igjen med et smertelig tap, og Drammen Sjømannsforening har mistet et meget aktet, avholdt og trofast medlem. Tommy vokste opp på Glassverket som minstemann av fire søsken. Tommy hadde en stor interesse for sjøen og båter, så han var stadig nede ved sjøen sommer som  vinter. Så snart Tommy ble gammel nok, reiste han ut på sjøen.  Etter en stund på sjøen, møtte Tommy sin kjære Solveig og ble landkrabbe, etter mange års samliv kom sønnen Petter til verden. Tommy jobbet en stund på Drammen glassverk, før han ble mobilkranfører, en jobb han hadde til han ble ufør etter en arbeidsulykke. Tommy var engasjert i flere foreninger, og gikk inn med stor iver i dem alle. Etter å ha tjenestegjort med Tommy i sjøhjemværnet gjennom mange år, ble mange fra skvadronen samlet i Sjøløven og Drammen Sjømannsforening. Tommy ble medlem av Drammen Sjømannsforening 30. januar 2009, og han ble varamann til styret i 2013. Tommy var trofast på foreningens møter, og de siste årene som ansvarlig for foreningens bar, og påmeldinger til foreningens møter. Vi takker deg hjertelig for den tid vi fikk sammen og retter vår medfølelse til dine etterlatte. 
Tommy vi lyser fred over ditt minne.Oddbjørn Hovd, født den 20.august 1936, har kastet anker.
Oddbjørn Hovd kastet anker den 9. september 2013. Med Oddbjørns bortgang sitter hans familie igjen med et smertelig tap. Drammen Sjømannsforening har mistet et meget aktet, avholdt og trofast medlem. Oddbjørn reiste ut som dekksgutt i 1954, året etter som jungmann og han steg i gradene til matros og tømmermann. Han seilte for Fred Olsens rederi og siden i Color Line, hvor han var frem til han ble pensjonist. Oddbjørn engasjerte seg og han var tillitsmann på flere av de skipene han seilte på.
Oddbjørn ble medlem i Drammen Sjømannsforening den 15. januar 1988 og han var trofast på foreningens møter i alle år. Vi takker deg hjertelig for den tiden vi fikk sammen og vi retter vår medfølelse til dine etterlatte.
Oddbjørn, vi lyser fred over ditt minne.


 Arne Thun kastet anker den 2. februar 2013 98 år gammel.
Arne var et naturlig midtpunkt i familien og hadde mange venner, som han ofte var sammen med.
Han var en aktiv mann inntil det siste og var med på et eller annet arrangement nesten hver dag.
Arne syntes det var moro å møte venner på Fredagsklubben og i Sjømannsforeningen, der det viste seg at han kjente flere fra gamle dager. Og han satte stor pris på de hilsener han fikk, når han selv ikke hadde vært tilstede. Han blir beskrevet som en fargerik, morsom, blid og fascinerende person, som lett kom i prat med andre, og fikk nye venner hele livet. Arne gledet alle han møtte, da han gjerne uoppfordret fortalte historier og hendelser fra en svunnen tid. Og dette var alt som skulle til for å glede andre mennesker og få nye venner. En gang skulle han jobbe seg hjemover fra New York med en rustholk full av skrapjern, som skulle hugges opp i Italia. Han fortalte at havnearbeiderne hadde vendt tomlene nedover og sa at de aldri kom til å nå frem. Arne fortalte at kjølvannet til slepebåten skylte over dekk da de ble slept ut av havnen. Resten av turen bar mer preg av å være en kronisk redningsoperasjon enn en ordinær seilas. Han fortalte at hadde de ikke hatt norsk skipper
ombord, så hadde det gått galt flere ganger. Dette var en gang tidlig i 1930 årene. Arne levde som en kristen og var et godt eksempel for de han møtte.
Arne, vi lyser fred over ditt minne.

Frode Herre Gross, kastet anker den 6. oktober 2012
Frode ble bisatt fra Strømsgodset kirke den 16.oktober 2012. Frode var et meget avholdte medlem i Drammen Sjømannsforening. Med hans bortgang har hans familie og vår forening lidd et smertelig tap. Frode ble kun 68 år, men til tross for sin relativt unge alder hadde han et langt og rikt liv bak seg. Frode var oppvokst i Ål i Hallingdal, til han flyttet til Oslo for å gå på Maskinistskolen. Han møtte Inger Lise og de giftet seg i 1969, de fikk to døtre og 4 barnebarn. Familien ble boende i Oslo til de i 1983 flyttet til Drammen. Etter maskinistutdannelsen seilte Frode for Ditlev - Simonsen fra 1965 til 1973. Han gikk så i land og ble sekretær og senere generalsekretær i Det norske maskinistforbund hvor han var fra 1973 til han ble pensjonist i 2002. I 2002 fikk han I.T.F.s Golden Badge, og han ble æresmedlem i Det norske maskinistforbund i 2003. Frode var også sterkt engasjert i Oslo maskinistforening og han var på alle møter og med på alle reiser i foreningen. Den 30. mars i 1990 meldte han seg inn i Drammen Sjømannsforening og han ble straks et meget aktivt, aktet og kjært medlem. For Frode var ingen oppgave for liten eller for stor. Utallige er de ganger han stilte opp for Sjømannsforeningen for å hjelpe til. Det var aldri nei i hans munn hvis det var noe han kunne hjelpe foreningen med. Han ble valgt inn i styret som varamann i 2003 og ble valgt til formann i sjømannsforeningen i 2004. Han var formann til 2006, da han etter eget ønske ble sekretær/regnskapsfører, noe han var til 2011, en arbeidsoppgave han utførte på en særdeles utmerket måte. Frode fikk foreningens hederstegn i 2006 og Det Gyldne Ratt i 2008 for sin innsats for sjømannsforeningen. Med Frode Gross sin bortgang har det oppstått et stort tomrom så vel i hans familie som i Sjømannsforeningen. Dette tomrom vil det ikke bli lett å fylle, men vi er glade for de år vi fikk sammen. Vi har hatt mange gode stunder som for alltid vil minne oss om en hedersmann som bidro sterkt til foreningens ve og vel og som også maktet å prege den ved sin personlighet.

Frode, vi lyser fred over ditt minne.


Kjell Dagfinn Larsen kastet anker den 13. februar 2012.
Han ble bisatt i Drammen krematorium, lille kapell tirsdag 21. februar 2012 kl. 1300. Kjell Dagfinn har vært medlem i foreningen siden 24. oktober 1986. Han hadde 23 års fartstid som
skipsfører, bl.a. 16 år som skipsfører/inspektør hos Gerner Mathisen Rederi A/S.

Kjell Dagfinn, vi lyser fred over ditt minne.


Einar Konrad Iversen kastet anker den 1. februar 2012.
Han ble begravet torsdag den 9. februar 2012 fra Skoger kirke. Einar ble født den 4. desember 1928 og han var således vel 83 år gammel. Einar ble innmeldt i vår forening den 28. januar 2000. Den 26. januar 2001 holdt han et foredrag i foreningen om en seilas han gjennomførte, med en lystbåt på 30 fot, fra Drammen til russegrensen. Einars siste bosted var på Konnerud bo- og servicesenter. Han etterlater seg en bror, Alf og en svigerinne, Tove.

Einar Konrad, vi lyser fred over ditt minne.Avdelingssjef Johan Nilssen kastet anker den 28. juni 2011 litt over 88 år gammel.
Med Johans bortgang sitter hans familie igjen med et stort tap. Drammen Sjømannsforening har mistet et meget aktet, avholdt og trofast medlem. Fra 1969 overtok Johan sekretærjobben i Sjømannsforeningenes Landsforbund et verv han hadde frem til 1986. Johan var også sekretær i den Norske avd. av Kapp Horn klubben. For sin innsats som sekretær for Landsforbundet fikk han Drammen Sjømannsforenings hederstegn aldrede den 3. oktober 1980. og foreningens hedersbevisning “Det Gyldne Ratt” 29. oktober 2010. Johan ble opptatt som medlem i Drammen Sjømannsforeningen 26. september 1986. Johan ga originalen til Malmstens arkiv over Norske skværriggede seilskuter til foreningen. Han var også den som fikk spesialstemplet av foreningens logo fra postverket til foreningens 150 års jubileet. Johan gav bøker, frimerker, bilder og en seilskutemodell til foreningen før han gikk bort. Foreningen har mistet et aktet medlem.
Vi takker deg hjertelig for den tid vi fikk sammen og retter vår medfølelse til familie.

Johan, vi lyser fred over ditt minne.

Marinemaler Carl.B. Hestman kastet anker den 31. juli 2011.
Med hans bortgang sitter hans familie igjen med et stort savn. Våre tanker går også til de mange minner og hyggestunder vi har hatt med “Calle” i Sjømannsforeningen. Han melde seg inn i Drammen Sjømannsforening , 29. mars 1979. Han var i mange år et trofast medlem. Hans lune og rolige fremferd og hans fremføring av Nordahl Griegs “Flagget” fikk alle til å lytte av beundring for hans briljerende fremføring. Han ble tildelt foreningens hederstegn 17. februar 1995. “Calle” var den som kom med idéen om Sjøfolkenes minnedag, som nå avholdes første søndag i september. Foreningen har mistet et aktet og avholdt medlem. Vi takker deg for den tid vi fikk være sammen og retter vår medfølelse til din familie.

Carl Bernhard, vi lyser fred over ditt minne.

Rørleggermester Leif Arne Skjold kastet anker den 3. august 2011.
Med hans bortgang sitter hans familie igjen med et stort savn. Våre tanker går også til de mange minner og hyggelige møter i foreningen vi har hatt sammen med Leif. Leif Arne Skjold begynte sitt yrkesaktive liv på sjøen. Han seilte ute i ca. 4 år som reparatør i diverse rederier, for deretter å gå i land og ta sin utdannelse som rørleggermester. Leif Arne ble medlem av Drammen Sjømannsforeningen 27. april 1990. Han satt i foreningens Valgkomite i flere år.
I foreningen vil vi alltid minnes Leif Arnes lune og rolig fremferd, hans engasjement for foreningen og hans omsorg for foreningens medlemmer. Foreningen har mistet et aktet og avholdt medlem. Vi takker deg for den tid vi fikk sammen og retter vår medfølelse til din familie.

Leif Arne, vi lyser fred over ditt minne.

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

DRAMMEN SJØMANNSFORENING    
Postboks 2391 Strømsø         
3003 Drammen

E-post: post@drammen-sjomannsforening.no

Webdesign ©2022 av Web Norge