VELKOMMEN!

Flaggreglement 
Basert på:
Veiledning i skikk og bruk for Forsvaret:
Heising og firing av flagg skal skje etter regler som er fastsatt ved Kgl. res. av 2. juli 1948.

BISETTELSER OG BEGRAVELSER
Om det er ønskelig med fanevakt fra Drammen Sjømannsforening diskuteres med prest/pårørende før bisettelse/begravelse, slik at vi avklarer både plassering og om fanevakt er ønskelig før vi stiller opp. Dette er jo tross alt en privat seremoni.

1.      
Flagg og/eller fane inne i kirken bør holdes av vakt.
Fanevakten står ved båren på motsatt side av pårørende og prekestol. Normalt til høyre for båren sett mot alteret. 

2.      
Brukes både flagg og fane, og det er plass, skal flagget stå til venstre og fanen til høyre for båren. Må de plasseres på samme side, skal flagget være nærmest alteret. 

3.      
Flagg-/fanebæreren har front mot båren. Flagg-/fanestang støttes mot gulvet ved høyre fot og helles fremover med strak arm, slik at duken faller fritt.
To eller flere fanevakter skifter på å holde flagget/fanen. 

4.      
Etter jordpåkastelsen og velsignelse senkes flagget to ganger over båren før det svøpes over båren fra fotenden til hodeenden.
Deretter skal flagget i stilling parade - fanebærer i grunnstilling med flaggstang langs siden.

5.       Ved begravelse og når båren bæres ut til bårebil, går flagg-/fanebærer bak presten og foran båren ut til kirkegården/bil.

8. MAI-SERMONI VED BAUTA PÅ KIRKEGÅRD

A.     
Flagg og/eller fane holdes av vakt.
Fanevakten står til siden for minnestøtten. 

B.      
Brukes både flagg og fane, og det er plass, skal flagget stå nærmest minnestøtten av de to. 

C.      
Flagg-/fanebæreren har front mot publikum. Flagg-/fanestang støttes mot bakken ved høyre fot og helles fremover med strak arm, slik at duken faller fritt.
To eller flere fanevakter skifter på å holde flagget/fanen.

D.     
Ved kransnedleggelse skal flagget i stilling parade - fanebærer i grunnstilling med flaggstang langs siden.

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

DRAMMEN SJØMANNSFORENING    
Postboks 2391 Strømsø         
3003 Drammen

E-post: post@drammen-sjomannsforening.no

Webdesign ©2022 av Web Norge